logo_300_edited_edited.jpg
0General.jpg

הקייטנה של המועצה הישראלית לצרכנות

בדקו את רמת המודעות שלכם בשימוש בטלפונים ניידים (סלולריים)

1 האם אתם יודעים מה סכום חשבון הסלולר החודשי הממוצע שלכם?
2 .האם קראתם פעם את דף החשבון של הסלולר שלכם?
3. האם אתם יודעים עבור אילו שירותים חברת הסלולר שאתם מנויים בה, גובה מכם/הוריכם תשלום?
4 האם הוריכם מגבילים את סכום החשבון החודשי של מכשיר הסלולר שברשותכם?
5 .האם אתם משתמשים במכשיר הסלולר גם כשאתם בבית ליד טלפון קווי?
6 .מה השיקול המרכזי המנחה אותך בבחירת מכשיר סלולרי?
7. האם שמעת על בעיות רפואיות כלשהן הנגרמות כתוצאה משימוש במכשירים סלולריים?
8 .באזורים שבהם הקליטה חלשה:
9 .עד כמה חברים ופרסומות משפיעים עליך בבחירת מכשיר סלולרי?
10 .האם אתם יודעים כמה עולה מכשיר סמארטפון?

רוצים לדעת מה רמת המודעות שלכם?

העניקו לכם נקודות לפי הפירוט הזה:

תשובה ראשונה = 3 נקודות

תשובה שניה = 2 נקודות

תשובה שלישית = נקודה אחת

סכמו ורשמו בדף שלכם את סך הנקודות שצברתם.

אם קיבלתם 16-10 נקודות:

רמת המודעות שלכם נמוכה. כמשתמשים במכשיר סלולרי אתם לא מכירים מושגים בסיסיים, וזה עלול לפגוע הן בשיקול הדעת שלכם כצרכנים, והן בבריאותכם וגם לעלות לכם לא מעט כסף. חבל

אם קיבלתם 23-17 נקודות:

רמת המודעות שלכם בינונית. יש לכם מידע חלקי על מושגים ונושאים הקשורים להיותכם משתמשים וצרכנים בתחום הסלולר. הגברת המודעות ואיסוף מידע צרכני יועילו לכם להמשיך לשמור על עצמכם ועל כספכם. המשיכו כך!

אם קיבלתם 30-23 נקודות:

רמת המודעות שלכם גבוהה. כל הכבוד! אתם משתמשי סלולר מודעים, אחראים וחסכנים, העושה שימוש מושכל ובריא במכשיר ברשותכם. יישר כוח!

דרכי התגוננות מהקרינה הסלולרית

החשש שהקרינה מסכנת את בריאות המשתמש בטלפונים סלולריים יצר ביקוש לאמצעי הגנה מתאימים. אך זיכרו! הפטנטים להגנה מהקרינה הסלולרית אינם יכולים לחסום את הקרינה כפי שההגנה מהשמש למשל עושה, כיוון שחסימת הקרינה תמנע את התקשורת הסלולרית עצמה.

 

מהן ההמלצות לשימוש בריא בטלפון הסלולרי?

האגודה למלחמה בסרטן ממליצה לנהוג על פי עקרון ”הזהירות המונעת“ ולנקוט כמה אמצעים בשימוש במכשירים הסלולריים:

  • בשיחה בטלפון סלולרי רצוי להשתמש באוזניה לא אלחוטית (דיבורית אישית). בעת נהיגה יש חשיבות כפולה לשימוש בדיבורית: בטיחות בנהיגה וצמצום החשיפה לקרינה.

  • מומלץ להימנע ככל האפשר מנשיאת הטלפון הסלולרי כשהוא צמוד לגוף (בחגורת המכנסים או בכיסים וכן על הצוואר באמצעות שרוך). קיימים מחקרים שהצביעו על קשר בין נשיאת טלפון סלולרי על הגוף ובין פגיעה בפוריות. יתכן שבעתיד יימצא קשר בין נשיאת המכשיר על הגוף לבין נזקים נוספים לגוף האדם, ולכן מומלץ להימנע מנשיאתו על הגוף.

  • במכשיר טלפון סלולרי קבוע ברכב מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב ולא בתוכו.

  • באזורים שהקליטה חלשה, מומלץ להמעיט בשימוש בטלפון הסלולרי כשהוא צמוד לגוף. כאשר מפעילים את הטלפון הסלולרי באזור קשה לקליטה, מכשיר הטלפון מתאמץ לשדר, ובכך עולה עוצמת הקרינה.

כל הכבוד!  עשיתם זאת!

סיימתם את המשחק ועכשיו אתם ממש מומחי צרכנות!

אנחנו גאים בכם!

מייל: consumer.summer.2019@gmail.com | פקס:   03-6241035 | ת.ד. 20413, תל אביב, מיקוד 6120301

  • Facebook
  • YouTube

אתר זה פותח ונבנה ע"י

light.logo[1].gif